สถานที่ท่องเที่ยว

ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์

เปิดมุมมองสัมผัสวิถีชีวิตสบายๆ สไตล์ลาวเวียง ที่มีไม่กี่แห่งในเมืองไทย

เทศกาล ประเพณี

ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์

สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ชาวลาวเวียง อันเป็นเอกลักษณ์

ที่พัก

ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์

กินอิ่ม นอนอุ่น ใกล้ชิดวิถิชีวิตลาวเวียง ในรูปแบบโฮมสเตย์

โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว
HOT
โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์

เราคัดสรรแพลนการท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของคุณ

แผนที่ท่องเที่ยว

ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์

คุณสามารถค้นหาจุดหมายปลายทางของคุณได้ตามแผ่นที่ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และที่พัก

สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
ที่พัก
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง

เป็นถนนเล็กๆเส้นหนึ่งใจกลางชุมชน ที่สองฝั่งทางเป็นบ้านเรือน ซึ่งถนนเส้นนี้จะเป็นทุกอย่างของชุมชน  ที่จะรวมเอาของดี ประเพณี วัฒนธรรม ของกิน ของฝาก อาหารพื้นถิ่น พื้นบ้าน การแต่งกาย การแสดงต่างๆ มาไว้ในถนนสายนี้โดยหวังจะจะเป็นการอนุรักษ์ ถ่ายทอด ให้คนในชุมชนและคนทั่วไปได้เข้ามาสัมผัส  มาเดิน มาช็อป มาชิม มาแวะถ่ายภาพ เกิดเป็นการท่องเที่ยวชุมชน ขายตัวตน ขายเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของลาวเวียงที่มีอยู่  ซึ่งกิจกรรมเราจะจัดขึ้นแค่เพียงเดือนละ 1 ครั้ง ศุกร์และเสาร์ แรกของเดือน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้มาสัมผัสเพียงสองวันนี้เท่านั้น

ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์