พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชุมชนตำบลหาดสองแคว

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชุมชนตำบลหาดสองแคว

วัดหาดสองแคว
เวลาเปิดทำการ

เปิดบริการทุกวัน

แจ้งเวลาเข้าชมล่วงหน้า

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในวัดหาดสองแคว หมู่ที่ 1 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานที่ใกล้เคียง

-วัดหาดสองแคว
-อบต.หาดสองแคว
-โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว