ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง

ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง

ถนนสายหน้าวัดหาดสองแคว
เวลาเปิดทำการ

เปิด ทุกๆ ศุกร์เสาร์แรกของแต่ละเดือน

16.00 น.- 21.00 น.

ที่ตั้ง

ถนนสายหน้าวัดหาดสองแคว ม.1-ม.2 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานที่ใกล้เคียง

-วัดหาดสองแคว
-อบต.หาดสองแคว