บวร. ออนทัวร์ เที่ยว 3 วัน 2 คืน

วันที่

1
09.00 น.
ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์
สัมผัสบริบท และบรรยากาศชุมชน

เที่ยวชมสถานีรภไฟท่าสัก สถานีอนามัย โรงเรียนบ้านหาดสองแคว วัดหาดสองแคว วันเด่นสำโณง ศาลเจ้าพ่อใหญ่

10.00 น.
สวนไผ่ซางหม่น
สวนไผ่ซางหม่น
หาดสองแคว

กิจกรรมเรียนรู้ การขยายพันธุ์ไผ่ซางหมด พืชเศรษฐกิจรายได้งาม

12.00 น.
ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์
ริมน้ำ บ้าน อ.สนิท

- รับประทานอาหารกลางวัน บรรยากาศริมแม่น้ำน่า บ้าน อ.สนิท

13.00 น.
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 1
1
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 1
หาดสองแคว

เป็นกลุ่มที่สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร มีปัญหาการว่างงาน ขาดรายได้ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ไม่มีตลาดรับซื้อ  เช่น กล้วย, ฟักทอง, มะละกอ มัน ฯลฯ ประกอบกับมีความรู้และภูมิปัญญาอยู่แล้ว จึงรวมกลุ่มกันนำผลผลิตการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยได้พัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เช่น กล้วยฉาบหวาน ฉาบเค็ม เผือกฉาบหวาน ฉาบเค็ม มันฉาบหวาน ฉาบเค็ม ข้าวเกรียบการรวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับกลุ่มอื่นได้เป็นอย่างดี  กลุ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งทางด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก สร้างงานสร้างรายได้ให้สมาชิก

15.00 น.
กลุ่มปักผ้า รักษ์โลก
2
กลุ่มปักผ้า รักษ์โลก
หาดสองแคว

กลุ่มกระเป๋าผ้ารักษ์โลก เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อหาอาชีพเสริม นอกจากอาชีพหลัก  โดยร่วมกันกันเอาเศษผ้าและผ้าม่านมาเย็ป มาตัดเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า ในรูปแบบต่างๆ ถังกระเป๋าใส่เอกสาร  กระเป๋าตัง กระเป๋าเป้ และพัฒนาให้มาเป็นของฝากของที่ระลึกประชุมชน โดยมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นลายคนหาบจังหันลาวเวียง  ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะได้มาปักลวดลายคนหาบหรือปักชื่อลงในพื้นผ้ากระเป๋า รับเป็นของที่ระลึกกันไป

16.00 น.
วัดบ้านแก่งใต้
3
วัดบ้านแก่งใต้
วัดบ้านแก่งใต้

วัดบ้านแก่งใต้ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ หลวงพ่ออกแตก วัดบ้านแก่งใต้ จังหวัดอุตรดิตถ์เดิมชื่อ หลวงพ่อเพชร เมื่อครั้งที่ปูนบริเวณหน้าอกหลุดร่วงลงมาทำให้เห็น   พระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งซ่อนอยู่ข้างใน ชาวเมืองลับแล จึงพากันเรียกว่า หลวงพ่ออกแตก ในสมัยก่อนชาวบ้านอาจสร้างพระุพุทธรูปครอบองค์เดิมเอาไว้ จากสาเหตุใด   ไม่แน่ชัด บ้างก็ว่า พระประธานองค์เดิมที่ทำจากศิลาแลงผุกร่อน ชาวบ้าน  จึงสร้างพระพุทธรูปครอบองค์เดิมไว้ บ้างก็ว่า ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่า ในองค์หลวงพ่อเพชร จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สร้างด้วยหินศิลาแลง ซ่อนไว้อยู่ภายใน มีการบรรจุของมีค่าเอาไว้ "พระอกแตก" วัดบ้านแก่งใต้ #Unseen #Uttaradit องค์พระประธานขนาดหน้าตัก 3.8 เมตร ฐานล่างองค์พระกว้าง 5 เมตร สูง 4.5 เมตร ที่อยู่ในพระอุโบสถวัดบ้านแก่งใต้ หมู่ที่ 3 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ หลังจากช่างจาก จ.พิจิตร ได้ทำการบูรณะพระอุโบสถพบเห็นรอยแตกพังทลายออกมาที่หน้าอกองค์พระประธานองค์ดังกล่าว และมองเห็นใบหน้ากับเศียรพระพุทธรูปอีกองค์ที่อยู่ด้านใน เจ้าอาวาสวัดบ้านแก่งใต้ กล่าวว่า พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวคือ "หลวงพ่อเพ็ชร" ที่สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาขอบคุณรูปบางส่วนจากเพจ อุตรดิตถ์ 24 ชม.

16.00 น.
สะพานสลิงบ้านแก่ง (สะพานดิงดอง)
4
สะพานสลิงบ้านแก่ง (สะพานดิงดอง)
เทศบาลบ้านแก่ง

“สะพานบ้านแก่ง – บ้านร้องประดู่”  เดิมเป็นสะพานไม้ และได้งบประมาณก่อสร้างเป็นสะพานสลิงใน พ.ศ.2523  เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 1 บ้านร้องประดู่(ฝั่งตะวันตก) – หมู่ที่ 2 บ้านแก่ง (ฝั่งตะวันออก)  ได้รับการปรับปรุงให้มีความแข็งแรงล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2543    ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาลตำบลบ้านแก่ง  สะพานสลิงแห่งนี้อยู่ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ลงมาทางทิศใต้ 26 กิโลเมตร  และห่างจากอำเภอตรอน 6 กิโลเมตร  สามารถมาถ่ายรูป ชมวิวแม่น้ำน่านได้อย่างชิดใกล้ หรือชมพระอาทิตย์ตกย่ามเย็น ชิวๆ กันไป ขอขอบคุณ รูปบางส่วนจากเพจอุตรดิตถ์ 24 ชม.

18.00 น.
ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์
บ้านพักโฮมสเตย์

- รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (ข้าวแลง) ณ บ้านพักโฮมสเตย์ เพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีที่ดีงาม

วันที่

2
06.00 น.
ตักบาตร หาบจังหัน
ตักบาตร หาบจังหัน
หาดสองแคว

ตื่นเช้า ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร หาบจังหัน ณ ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนลาวเวียง บ้านหาดสองแคว สัมผัสวิถีของชุมชนโดยร่วมรับประทานอาหารเช้าพร้อมกับชาวบ้าน ณ วัดหาดสองแคว

09.00 น.
เรียนรู้อาหารพื้นบ้าน (อั่วบักเผ็ด)
5
เรียนรู้อาหารพื้นบ้าน (อั่วบักเผ็ด)
หาดสองแคว

จากอาหารพื้นบ้าน ที่ทำทานกันมา สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เป็นอาหารของคนลาวที่มีเฉพาะในวังหรือคนชั้นสูง มาเป็นเป็นกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำอาหารพื้นบ้าน ลาวเวียง ซึ่งอั่วบักเผ็ด เป็นอาหารขึ้นชื่อของชุมชนลาวเวียง นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนจะได้ชิมและได้ทดลองทำอั่วบักเผ็ด ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมส่วนผสม วัตถุดิบ  กรรมวิธี ปรุง ทอด ชิม

10.00 น.
กิจกรรมเรียนรู้ ขนมดาดกระทะลาวเวียง
กิจกรรมเรียนรู้ ขนมดาดกระทะลาวเวียง
หาดสองแคว

ขนมพื้นบ้านของคนหาดสองแคว นั่นคือขนมดาดกะทะ คนรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นเคยกับขนมดาดกะทะ เนื่องจากปัจจุบันมีขนมมากมาย จึงหาคนทำขนมดาดกะทะได้ยากขึ้น ตามคำบอกเล่า ขนมดาดกะทะเป็นขนมพื้นบ้านของคนหาดสองแคว ที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย คนสมัยก่อนมีลูกหลายคน ไม่ค่อยมีขนมให้ลูกได้รับประทาน จึงคิดทำขนมแบบง่ายๆ และรับประทานได้หลายคน โดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อขนมให้ลูกๆ วิธีการทำคือนำแป้งข้าวเจ้า (สมัยโบราณจะใช้แป้งโม่) ผสมกับน้ำตาล เกลือ และกะทิ นำมาดาดกระทะ โดยใส่น้ำมันหมูลงไปในกะทะเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ขนมติดกะทะ ใช้ไฟปานกลาง ส่วนรสชาตินั้นไม่ต้องพูดถึงหวานมันอร่อยมากๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้กระบวนการวิธีทำ ทำเอง ชิมเอง อร่อยยยย

12.00 น.
ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์
ริมน้ำ บ้าน อ.สนิท

- รับประทานอาหารกลางวัน บรรยากาศริมแม่น้ำน่า บ้าน อ.สนิท

13.00 น.
สาแหรกจิ๋ว กลองยาวสมานทอง
สาแหรกจิ๋ว กลองยาวสมานทอง
หมู่ที่ 2

เรียนรู้การทำสาแหรกจิ๋ว และเรียนกลองยาว ลุงสมาน จากประเพณี สู้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางวัฒนธรรม (ลงมือทำสาแหรกจิ๋วด้วยตัวเอง เสร็จแล้วนำกลับเป็นของที่ระลึก)ปรับใต้ถุนบ้าน เป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน ที่ประยุกต์เอาสาแหรกที่ใช้หาบไปวัด  มาทำเป็นสาแหรกจิ๋ว ใส่แก้วน้ำ สามารถถือหิ้วแทนการใช้ถุงพลาสสติก สามารถมาเรียนรู้กับคุณลุงสมานได้ ที่ชุมชนลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์  ลุงสมาน ประดับเพ็ชร์  ติดต่อสั่งซื้อ โทร. 095-6359864

18.00 น.
ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์
บ้านพักโฮมสเตย์

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (ข้าวแลง) ณ บ้านพักโฮมสเตย์ เพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีที่ดีงาม พบกับการแสดง –การแสดงอังกะลุง –บายสีสู่ขวัญ –การแสดงรำวงกลองยาวและดนตรีพื้นบ้าน

วันที่

3
09.00 น.
ผ้ามัดย้อม 1962  design
ผ้ามัดย้อม 1962 design
หาดสองแคว

เรียนรู้กิจกรรม ลงมือทำผ้ามัดย้อม ตัด เย็บ ย้อม ตาก แล้วรับกลับบ้านได้เลย ระหว่างรอตากผ้าให้แห้ง เข้าไปเลือกซื้อสินค้าทำมือจากร้าน 1962 design

10.00 น.
ผลิตภัณฑ์ Hang Over
ผลิตภัณฑ์ Hang Over

ป็นผลิตภัณฑ์ของฝากแนววันรุ่น วินเทจรวมสมัย จะผลิตกระเป๋าขายในราคาส่งในรูปแบบต่าง หลากหลายรูปแบบ นอกจากกระเป๋าก็ยังมีหมวก เสื้อ, กางเกงที่สามารถเลือกซื้อได้ที่นี่ ซึ่งใครมาแล้วจะต้องติดใจ ที่จะอดซื้อเป็นของใช้ส่วนตัว หรือติดไม้ติดมือเป็นของฝาก

12.00 น.
ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์
บ้านพักโฮมสเตย์

รับประทานอาหารกลางวัน เพื่อสัมพันธ์ไมตรีที่ดีงาม พร้อมส่งนักท่องเที่ยวกลับบ้าน ด้วยมิตรภาพและสวัสดิภาพ

13.00 น.
ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์
สอบถามเพิ่มเติม

- กิจกรรม และช่วงเวลา มีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อบต.หาดสองแคว โทร : 055-496098
- กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนโทร : 087-8455220
- เพจ : ท่องเที่ยวชุมชนตำบลหาดสองแคว
- เพจ : องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
- เว็บไซต์ : ลาวเวียงสไตร์