บวร. ออนทัวร์ One Day Trip

วันที่

1
08.00 น.
ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์
สัมผัสบริบท ตะรอนชมวิถีชุมชน

เที่ยวชมสถานีรภไฟท่าสัก สถานีอนามัย โรงเรียนบ้านหาดสองแคว วัดหาดสองแคว วันเด่นสำโณง ศาลเจ้าพ่อใหญ่

09.00 น.
สาแหรกจิ๋ว กลองยาวสมานทอง
สาแหรกจิ๋ว กลองยาวสมานทอง
หมู่ที่ 2

เรียนรู้การทำสาแหรกจิ๋ว และเรียนกลองยาว ลุงสมาน จากประเพณี สู้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางวัฒนธรรม (ลงมือทำสาแหรกจิ๋วด้วยตัวเอง เสร็จแล้วนำกลับเป็นของที่ระลึก)ปรับใต้ถุนบ้าน เป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน ที่ประยุกต์เอาสาแหรกที่ใช้หาบไปวัด  มาทำเป็นสาแหรกจิ๋ว ใส่แก้วน้ำ สามารถถือหิ้วแทนการใช้ถุงพลาสสติก สามารถมาเรียนรู้กับคุณลุงสมานได้ ที่ชุมชนลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์  ลุงสมาน ประดับเพ็ชร์  ติดต่อสั่งซื้อ โทร. 095-6359864

12.00 น.
ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์
ริมน้ำ บ้าน อ.สนิท

รับประทานอาหารกลางวัน บรรยากาศริมแม่น้ำน่า บ้าน อ.สนิท

14.00 น.
วัดบ้านแก่งใต้
1
วัดบ้านแก่งใต้
วัดบ้านแก่งใต้

วัดบ้านแก่งใต้ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ หลวงพ่ออกแตก วัดบ้านแก่งใต้ จังหวัดอุตรดิตถ์เดิมชื่อ หลวงพ่อเพชร เมื่อครั้งที่ปูนบริเวณหน้าอกหลุดร่วงลงมาทำให้เห็น   พระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งซ่อนอยู่ข้างใน ชาวเมืองลับแล จึงพากันเรียกว่า หลวงพ่ออกแตก ในสมัยก่อนชาวบ้านอาจสร้างพระุพุทธรูปครอบองค์เดิมเอาไว้ จากสาเหตุใด   ไม่แน่ชัด บ้างก็ว่า พระประธานองค์เดิมที่ทำจากศิลาแลงผุกร่อน ชาวบ้าน  จึงสร้างพระพุทธรูปครอบองค์เดิมไว้ บ้างก็ว่า ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่า ในองค์หลวงพ่อเพชร จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สร้างด้วยหินศิลาแลง ซ่อนไว้อยู่ภายใน มีการบรรจุของมีค่าเอาไว้ "พระอกแตก" วัดบ้านแก่งใต้ #Unseen #Uttaradit องค์พระประธานขนาดหน้าตัก 3.8 เมตร ฐานล่างองค์พระกว้าง 5 เมตร สูง 4.5 เมตร ที่อยู่ในพระอุโบสถวัดบ้านแก่งใต้ หมู่ที่ 3 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ หลังจากช่างจาก จ.พิจิตร ได้ทำการบูรณะพระอุโบสถพบเห็นรอยแตกพังทลายออกมาที่หน้าอกองค์พระประธานองค์ดังกล่าว และมองเห็นใบหน้ากับเศียรพระพุทธรูปอีกองค์ที่อยู่ด้านใน เจ้าอาวาสวัดบ้านแก่งใต้ กล่าวว่า พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวคือ "หลวงพ่อเพ็ชร" ที่สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาขอบคุณรูปบางส่วนจากเพจ อุตรดิตถ์ 24 ชม.

15.00 น.
สะพานสลิงบ้านแก่ง (สะพานดิงดอง)
2
สะพานสลิงบ้านแก่ง (สะพานดิงดอง)
เทศบาลบ้านแก่ง

“สะพานบ้านแก่ง – บ้านร้องประดู่”  เดิมเป็นสะพานไม้ และได้งบประมาณก่อสร้างเป็นสะพานสลิงใน พ.ศ.2523  เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 1 บ้านร้องประดู่(ฝั่งตะวันตก) – หมู่ที่ 2 บ้านแก่ง (ฝั่งตะวันออก)  ได้รับการปรับปรุงให้มีความแข็งแรงล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2543    ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาลตำบลบ้านแก่ง  สะพานสลิงแห่งนี้อยู่ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ลงมาทางทิศใต้ 26 กิโลเมตร  และห่างจากอำเภอตรอน 6 กิโลเมตร  สามารถมาถ่ายรูป ชมวิวแม่น้ำน่านได้อย่างชิดใกล้ หรือชมพระอาทิตย์ตกย่ามเย็น ชิวๆ กันไป ขอขอบคุณ รูปบางส่วนจากเพจอุตรดิตถ์ 24 ชม.

17.00 น.
ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์
รับประทานอาหารเย็น

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (ข้าวแลง) ณ บ้านพักโฮมสเตย์ เพื่อสัมพันธ์ไมตรีที่ดีงาม พร้อมส่งนักท่องเที่ยวกลับบ้าน ด้วยมิตรภาพและสวัสดิภาพ

19.00 น.
ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์
สอบถามเพิ่มเติม

- กิจกรรม และช่วงเวลา มีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อบต.หาดสองแคว โทร : 055-496098
- กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนโทร : 087-8455220
- เพจ : ท่องเที่ยวชุมชนตำบลหาดสองแคว
- เพจ : องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
- เว็บไซต์ : ลาวเวียงสไตร์