วัดคลึงคราช (วัดเด่นสำโรง)

วัดคลึงคราช (วัดเด่นสำโรง)

บ้านเด่นสำโรง
เวลาเปิดทำการ

เปิดบริการทุกวัน

ทั้งวัน

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านเด่นสำโรง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานที่ใกล้เคียง

-วัดหาดสองแคว
-อบต.หาดสองแคว
-โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว
-โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง