ประเพณีวัฒนธรรมตักบาตร หาบจังหัน

ประเพณีวัฒนธรรมตักบาตร หาบจังหัน

ถนนสายวัฒนธรรม
เวลาเปิดทำการ

ทุกเช้า

ช่วงเช้า

สถานที่จัดงาน

ถนนสายหน้าวัดหาดสองแคว