แหล่งการเรียนรู้

แหล่งการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การพึ่งพาตนเอง และร่วมสนับสนุนอาชีพของชาวบ้านหาดสองแคว

ของฝากของที่ระลึก

ของฝากของที่ระลึก

ของฝาก ของที่ระลึก

กระเป๋ารักษ์โลก
กระเป๋ารักษ์โลก
ครัวไอรีน
ครัวไอรีน
ผลิตภัณฑ์ Hang Over
ผลิตภัณฑ์ Hang Over
ร้านแม่สาลี่
ร้านแม่สาลี่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร               หมู่ที่2
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่2

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลหาดสองแควแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนบ้านอีกหลายแห่ง ที่ไม่ไกลจากเรา

บ่อเหล็กน้ำพี้

บ่อเหล็กน้ำพี้

สะพานปรมินทร์

สะพานปรมินทร์

สะพานสลิงบ้านแก่ง (สะพานดิงดอง)

สะพานสลิงบ้านแก่ง (สะพานดิงดอง)