ทำบุญกลางบ้าน พิธีส่งบ้านส่งเมือง

ทำบุญกลางบ้าน พิธีส่งบ้านส่งเมือง

อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2
เวลาเปิดทำการ

ช่วงขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7

-

สถานที่จัดงาน

หมู่ที่ 2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์