ประวัติความเป็นมาชุมชนตำบลหาดสองแคว

จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ได้กล่าวไว้ว่า บรรพบุรุษของชุมชนลาวเวียงจันทน์หมู่บ้านหาดสองแคว ได้ถูกกวาดต้อนมาจากเมืองลาวเวียงจันทน์ ในฐานะเชลยศึกสงคราม เป็นชุมชนลาวเมืองเวียงจันทน์ที่เข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 หลังจากปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ได้แล้วในปี พ.ศ. 2371 การย้ายถิ่นเข้ามาของครัวลาวเมืองเวียงจันทน์มีทั้งกวาดต้อนด้วยกองทัพ กรุงเทพฯ และบรรดาหัวเมืองลาวต่างๆ โดยส่งมาพักไว้ตามเมืองใหญ่ ๆ ก่อน ได้แก่ เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย เป็นต้นแรกเริ่มถูกส่งเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านที่หมู่บ้านกองโค ตำบลคอรุมอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปัจจุบันเมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้น จึงขยายขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามลำแม่น้ำน่าน จนถึงเขตบ้านแก่งจนเกิดเป็นชุมชนเล็ก ๆ ได้แก่บ้านวังสะโม บ้านหาดสองแคว บ้านเด่นสำโรงและบ้านวังแดง สำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านหาดสองแควนั้นได้ตั้งชื่อขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของหมู่บ้านในขณะนั้น ซึ่งเป็นทางออกของลำน้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำน่านกับคลองตรอน มีลักษณะเป็นลำน้ำสองสายไหล มาบรรจบกัน จึงเรียกกันว่า “สองแคว” และบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน ได้เกิดเป็นสันทราย ยื่นออกมาเป็นแนวหาดทรายยาวตลอดหมู่บ้าน จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านหาดสองแคว” สมัยก่อนชาวเรือที่เดินทางผ่านมาจึงมักจะค้างแรมบริเวณหาดทรายแห่งนี้

ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์

ที่ตั้ง ตำบลหาดสองแคว

ตำบลหาดสองแคว เป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบล ของอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากที่ว่าการ อำเภอตรอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร

เขตติดต่อกับตำบลต่างๆ

ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์
ทิศเหนือ
บ้านชำทอง ตำบลบ้านแก่ง
บ้านปลายราง ตำบลข่อยสูง
บ้านไร่ ตำบลน้ำอ่าง
ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์
ทิศใต้
บ้านท่าสัก ตำบลท่าสัก
บ้านเต่าไหเหนือ ตำบลท่าสัก
ลาวเวียงสไตล์ เที่ยวอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก
บ้านปลายราง ตำบลข่อยสูง
บ้านน้ำขุม ตำบลนครอิฐ

วัฒนธรรมการแต่งกายลาวเวียง

การแต่งกายของชาวลาวเวียงบ้านหาดสองแคว ที่ยังคงหาดูได้ในปัจจุบันและอนุรักษ์การแต่งกายสมัยดั้งเดิมไว้ จะเป็นเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ชาวลาวเวียงบ้านหาดสองแควจากอดีตที่ผ่านมาผู้ชายจะใส่เสื้อผ้าประเภทเสื้อสีผ่าหน้า กางเกงขาก๊วย มีผ้าขาวม้าพาดบ่า ส่วนผู้หญิงจะนุ่งซิ่นผ้าสีเสื้อแขนยาวสีขาวหรือผ้าสีมีผ้าขาวพาดเฉลียงบ่า เสื้อสีขาวส่วนใหญ่จะใส่ไปทำบุญที่วัด

วัฒนธรรมการแต่งกายลาวเวียง

การเดินทางไปหาดสองแคว

เดินทางโดยรถยนต์/ รถมอเตอร์ไซต์ ส่วนตัว
เดินทางโดยรถยนต์/ รถมอเตอร์ไซต์ ส่วนตัว
เส้นทางที่ 1

เริ่มต้นกันที่เมืองอุตรดิตถ์ (แยกโลตัส) ให้มุ่งหน้าสู่อำเภอตรอนไปตามถนนหมายเลข 117 ลงใต้ไปประมาณ 20กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายที่แยกเทศบาลตรอน ประมาณ 800 เมตร เลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 1166 ผ่านสถานีรถไฟตรอน ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านชำทองเลี้ยวซ้ายวิ่งไปตามป้ายบอกทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านหาดสองแคว

เส้นทางที่ 2

จากทางหลวงหมายเลข 11 เข้าสู่ถนนหมายเลข 1214 ผ่านตัวตลาดน้ำอ่าง ขับตรงไปตามเส้นทางประมาณ 9 กิโลเมตร มุ่งสู้บ้านแก่ง ผ่านโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ผ่านโรงพยาบาลตรอน ถึงแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 1204 ขับต่อไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงทางเลี้ยวเข้าหมู่บ้านหาดสองแคว เลี้ยวขวา ข้ามสะพานหาดสองแคว ถึงแยกเลี้ยวซ้าย เข้าสู้ตัวถนนสายวัฒนธรรม ตรงไปประมาณ 100 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

เส้นทางที่ 3

ถนนหมายเลข 117 จากตัวอำเภอพิชัย มุงหน้าขึ้นเหนือไปยังตำบลท่าสัก ประมาณ 16 กิโลเมตร ถึงแยกท่าสักเลี้ยวขวาเข้าสู้ทางหลวงชนบทหมายเลข 4011 ผ่านสถานีรถไฟท่าสัก ข้ามทางรถไฟแล้วให้เลี้ยวซ้าย มุ่งเข้าสู้หมู่บ้านหาดสองแคว

เดินทางโดยรถยนต์/ รถมอเตอร์ไซต์ ส่วนตัว
เดินทางโดยรถไฟ

ลงรถไฟที่สถานีรถไฟท่าสัก ต่อด้วยรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เข้าสู้หมู่บ้านหาดสองแคว ประมาณ 3 กิโลเมตร

เดินทางโดยรถยนต์/ รถมอเตอร์ไซต์ ส่วนตัว
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ

ลงรถโดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอุตรดิตถ์ มีรถรับจ้างเหมาเพื่อเดินทางเข้าสู้หมู่บ้านหาดสองแคว ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ราคาขึ้นอยู่ตามที่ตกลง

เดินทางโดยรถยนต์/ รถมอเตอร์ไซต์ ส่วนตัว
เดินทางโดยเครื่องบิน

ลงเครื่องที่สนามบินพิษณุโลก ต่อรถโดยสารจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก ปลายทางสถานี้ขนส่งผู้โดยสาร จ. อุตรดิตถ์