กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร               หมู่ที่2

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่2

งาดำตัด น้ำพริกนรก มะขามแก้ว กล้วยกวน เป็นสินค้าของทานเล่น คนรักสุขภาพสำหรับงาดำตัด เป็นผลผลิตที่แปรรูปจากวัตถุดิบจากชุมชน มีความอร่อย สะอาด ได้มาตรฐาน

หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140

061-1461517