ร้านป้าแถว

ร้านป้าแถว

หน้าโรงเรียนบ้านหาดสองแคว
เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์

8.00 น. - 15.00 น.

ที่ตั้ง

หน้าโรงเรียนบ้านหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์