กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 1

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 1

หาดสองแคว
เวลาเปิดทำการ

เปิดทุกวัน

ทั้งวัน

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 1 บ้านป้าลี่ หมู่ที่ 1 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์