กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว

กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว

หาดสองแคว
เวลาเปิดทำการ

เปิดทุกวัน

ทั้งวัน

ที่ตั้ง

บ้านลุงหมาน หมู่ที่ 2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์